Выезд с детьми

Выезд с детьми

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2005 р. N 1251
Київ

Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, що додається.
  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 280 (280-2005-п) «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення» (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 770).
  3. Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту у двомісячний строк розробити та затвердити форму дозволу на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, а разом з Державним комітетом статистики — форму статистичних даних про організацію виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.
  4. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вживати заходів до повернення в Україну дітей, які перебували за кордоном на відпочинку та оздоровленні.
  5. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2006 року. 

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1251

ПОРЯДОК організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

1. Цей Порядок регламентує виїзд організованої групи (дві і більше дитини) дітей віком від 6 до 18 років (далі — група дітей) за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування.
Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо).

2. Діяльність, пов’язану з організацією виїзду груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, можуть провадити підприємства, установи, організації, у тому числі благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном (далі — організатор).

3. Координацію діяльності, пов’язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон, та контроль за її провадженням здійснюють Мінсім’ямолодьспорт, Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

4. Оформлення виїзду групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення проводиться за наявності у кожної дитини проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини.

5. Погодження списку групи дітей та надання дозволу на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення здійснюються за місцем проживання дітей Міністерством у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.
У разі відмови у погодженні списку дітей або наданні дозволу організатору в п’ятиденний строк надається вмотивована відповідь.

6. Для отримання дозволу на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення до відповідного органу, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, не менше ніж за 15 днів до виїзду організатором, крім тих, що провадять туристичну операторську та туристичну агентську діяльність, подаються або надсилаються поштою заява і такі документи:
1) договір про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей чи запрошення (українською мовою та мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому обов’язково зазначаються строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інші додаткові послуги (копія завіряється організатором);
2) нотаріально завірені копії установчих документів організатора поїздки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію);
3) міжнародний страховий поліс медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб, що забезпечує покриття всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в країні перебування, а також договір страхування, або його копія, що завіряється організатором, з перекладом істотних умов договору страхування та страхового поліса, що завіряється офіційно;
4) документи, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення дітей організатором поїздки, зокрема договір з транспортним підприємством, що має ліцензію (дозвіл) на право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, підтвердження про бронювання місць, гарантійний лист іноземного перевізника, інші документи (копії завіряються організатором).
У разі коли відстань до місця відпочинку чи оздоровлення дітей перевищує 1000 кілометрів, перевезення групи дітей здійснюється повітряним шляхом;
5) довідки про стан здоров’я кожної дитини за встановленою формою.
У разі коли виїзд дітей за кордон здійснюється у країну з особливими кліматичними умовами, організатор поїздки вживає додаткових медичних заходів (щеплення, вакцинація тощо), що підтверджується відповідною медичною довідкою;
6) нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором;
7) оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, на яких покладається відповідальність за життя та здоров’я дітей і повернення їх в Україну.
Із числа супроводжуючих призначається керівник групи, а у разі перевезення групи наземними транспортними засобами — медичний працівник, кваліфікація якого підтверджується відповідним записом у трудовій книжці та документом про фахову освіту (копія завіряється організатором).
Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, може бути призначена особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше ніж три роки.
Організатор зобов’язаний забезпечити супроводження групи перекладачем відповідно до мови країни перебування протягом усього періоду відпочинку та оздоровлення дітей.
Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 15 дітей.
У разі коли перевезення здійснюється повітряним шляхом, кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 25 дітей;
8) список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини.
У разі коли до складу групи входять діти з різних регіонів України, погодження списків та надання дозволу здійснює Мінсім’ямолодьспорт.
У разі коли виїзд організованої групи дітей за кордон на оздоровлення відбувається у навчальний час, дозвіл на виїзд попередньо погоджується з МОН або структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.
Список складається українською мовою.
Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами.
Підпис керівника організатора скріплюється печаткою.
Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, складається у двох примірниках (додається оригінал). Другий примірник залишається в органі, що видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

7. Під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у дітей та супроводжуючих осіб документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками «Виїзд» або «В’їзд», а також «Державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, у тому числі супроводжуючих.

8. Після повернення групи дітей в Україну організатор протягом п’яти днів подає список та дозвіл з відмітками про перетинання державного кордону та їх завірені копії відповідному органу, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон.
Завірені організатором копії списку та дозволу з відмітками про перетинання державного кордону залишаються в органі, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон. Оригінали списку та дозволу зберігаються в організатора протягом трьох років.

9. У разі коли дитина з групою не повернулася в Україну, організатор протягом доби повідомляє про місце її перебування орган, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон, та закордонну дипломатичну установу України на території держави, де перебували діти, про причини неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов її повернення в Україну.
Закордонна дипломатична установа України після отримання такого повідомлення оперативно встановлює причини неповернення та в триденний строк інформує про це МЗС. На підставі отриманої інформації МЗС надсилає повідомлення Мінсім’ямолодьспорту та вживає заходів до повернення дитини в Україну.

10. Перебування групи дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні фінансується за рахунок сторони, яка направляє або приймає дітей (за домовленістю сторін) згідно з укладеним договором (контрактом), а також коштів батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) та інших джерел.

11. Організатор забезпечує виконання своїх зобов’язань відповідно до укладених договорів (контрактів) та разом з керівником групи несе відповідальність за дотримання вимог щодо забезпечення охорони здоров’я і життя дітей та повернення їх в Україну в порядку, встановленому законодавством.
У разі порушення прав дитини під час її перебування за кордоном керівник групи зобов’язаний повідомити закордонну дипломатичну установу України для відповідного реагування.

12. Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій подають Мінсім’ямолодьспорту дані про перебування групи дітей за кордоном в установленому порядку.

13. Опублікування зведених статистичних даних про перебування груп дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні здійснює Держкомстат. 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 березня 1995 р. N 231
Київ

Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення

Відповідно до статті 7 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України») Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, що додаються.
Виконуючий обов’язки Прем’єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. N 231
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 380) 

ПРАВИЛА оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення

(Витяг)
Загальні положення
1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) і проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України особи, на яку вони оформлені, і дають право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Оформлення і видача паспорта / проїзного документа здійснюється громадянам України: 
які постійно проживають в Україні, — службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;
які постійно проживають за кордоном, — МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України;
які перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном, — дипломатичними представництвами та консульськими установами України.
У разі втрати паспорта / проїзного документа або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадян України, які постійно проживають за кордоном, оформлення паспорта / проїзного документа здійснюється МЗС.
5. Заява щодо оформлення паспорта / проїзного документа подається особисто або через своїх законних представників до:
управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь,
управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи), відділів, відділень у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських,
районних управлінь (відділів) МВС (далі — підрозділи) за місцем проживання в Україні;
дипломатичних представництв та консульських установ України і МЗС.
Оформлення та видача паспорта / проїзного документа
10. Для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон подається:
заява-анкета встановленого зразка (додаток 1);
паспорт громадянина України (після прийняття документів повертається);
свідоцтво про народження (після прийняття документів повертається);
копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
дві фотокартки розміром 3,5×4,5 сантиметра;
квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.
16. Паспорт / проїзний документ видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам у разі пред’явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджувальних документів або іншій особі за дорученням заявника.
Під час видачі паспорта / проїзного документа громадянину роз’яснюється вимога статті 9 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
У разі втрати паспорта / проїзного документа на території України громадянин зобов’язаний негайно повідомити про це територіальний орган або підрозділ за місцем проживання, а за кордоном — дипломатичне представництво чи консульську установу України, які невідкладно надсилають повідомлення про визнання такого паспорта / проїзного документа недійсним органу, що його видав, та Адміністрації Держприкордонслужби (за формою, встановленою в додатку 3 до цих Правил).
Новий паспорт / проїзний документ може бути виданий після перевірки обставин його втрати.
17. Відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками), вписуються в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти.
У разі потреби самостійного виїзду дитини, яка постійно проживає в Україні, за кордон оформляється проїзний документ, а у випадках, передбачених пунктом 4 цих Правил, — паспорт.
18. Оформлення паспорта / проїзного документа здійснюється на підставі заяви батьків (законних представників батьків чи дітей), а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, — того з них, з ким проживає дитина, справжність підпису яких засвідчено нотаріально. За наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суду. Для дітей віком від 14 до 18 років у заяві зазначається відсутність обставин, що обмежують згідно із законодавством право їх виїзду за кордон.
19. На дітей, які не досягли 16-річного віку, до територіального органу або підрозділу, дипломатичного представництва чи консульської установи України та МЗС подається свідоцтво про народження (у разі потреби — свідоцтво про належність до громадянства України), а на дітей віком від 16 років — паспорт громадянина України.
На дітей віком від 5 до 18 років, які виїжджають разом із законними представниками і відомості про яких вписуються у їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються у ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення паспорта / проїзного документа фотокартки подаються незалежно від віку дитини.
20. Проїзний документ оформляється на три роки або до досягнення дитиною 18-річного віку.
21. За видачу паспорта особі, яка не досягла 16 років, проїзного документа державне мито (консульський збір) не справляється. 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 1995 р. N 57
Київ 

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1758 (1758–2001-п) від 27.12.2001
N 1402 (1402–2003-п) від 04.09.2003
N 962 (962-2004-п) від 28.07.2004
N 932 (932-2007-п) від 11.07.2007
N 360 (360-2008-п) від 17.04.2008 )

(Витяг)
2–1. Перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, дійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів, піклувальників (далі — батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними.
2–2. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у упроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;
3) у разі пред’явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:
свідоцтва про смерть другого з батьків;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
2–3. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.